Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 1 (usluge pisanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

22.07.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Za Partiju 1 (usluge pisanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

 

 

Vrsta postupka: nabavka male vrednosti oblikovana u tri partije

Predmet javne nabavke: Partija 1 – Usluge pisanog prevođenja, Partija 2 – Usluge usmenog konsekutivnog prevođenja i Partija 3 – Usluge usmenog simultanog prevođenja

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 79530000 – usluge prevođenja teksta i 79540000 – usluge usmenog prevođenja

Ugovorena vrednost iznosi za Partiju 1 do 3.000.000,00 din. bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je za sve tri partije najniža ponuđena cena

Broj primljenih ponuda: Za Partiju 1 – dve ponude, neblagovremenih ponuda nije bilo

Najviša i najniža ponuđena cena: Najviša ponuđena cena za Partiju 1 je bila 1.100,00 dinara po strani, a najniža 950,00 dinara po strani

Datum donošenje odluke o dodeli ugovora: 28. jun 2019. godine.

Datum zaključenja ugovora: 5. jul 2019. godine

Osnovni podaci o dobavljačima: Za Partiju 1 ugovor je zaključen sa dobavljačem Akademija Oxford Agent iz Jagodine, ul. Kneginje Milice broj 21/8