Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 2 (usluge usmenog konsekutivnog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

19.07.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Za Partiju 2 (usluge usmenog konsekutivnog prevođenja)

u postupku javne nabavke broj 61/2019

 

 

Vrsta postupka: nabavka male vrednosti oblikovana u tri partije

Predmet javne nabavke: Partija 1 – Usluge pisanog prevođenja, Partija 2 – Usluge usmenog konsekutivnog prevođenja i Partija 3 – Usluge usmenog simultanog prevođenja

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 79530000 – usluge prevođenja teksta i 79540000 – usluge usmenog prevođenja

Ugovorena vrednost iznosi za Partiju 2 do 1.500.000,00 din. bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je za sve tri partije najniža ponuđena cena

Broj primljenih ponuda: Za Partiju 2 – dve ponude, neblagovremenih ponuda nije bilo

Najviša i najniža ponuđena cena: Najviša ponuđena cena za Partiju 2 je bila 3.995,00 dinara po satu, a najniža 3.800,00 dinara po satu

Datum donošenje odluke o dodeli ugovora: 28. jun 2019. godine.

Datum zaključenja ugovora: 5. jul 2019. godine

Osnovni podaci o dobavljačima: Za Partiju 2 ugovor je zaključen sa grupom ponuđača Kongresni servisni centar iz Beograda, ul. Admirala Geprata broj 4 i Eurocontract iz Beograda, ul. Gundulićev venac broj 48