Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Evidencija preduzeća

30.10.2019.

Pregled društava u kojima Republika Srbija, Lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina imaju učešće u vlasništvu jednako ili veće od 10%, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, sa pregledom o njihovim povezanim društvima, bez obzira na procenat vlasništva u kapitalu tih društava