Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.01.2018.

Приватизација је процес који траје јако дуго у Републици Србији. Сигурни да ће напредак привреде бити бржи, уложили смо велики напор и у протекле три године пронашли решења за више од 400 предузећа у портфељу Министарства привреде. Данас у портфељу Министарства привреде има око 100 предузећа, а међу њима највеће изазове представљају стратешка предузећа, као што су РТБ Бор, ПКБ, Ласта, Петрохемија… не само због своје величине, економског потенцијала, броја запослених, већ и због социјалног значаја. Стога је важно нагласити да данас предузећа у портфељу Министарства привреде не уживају заштиту од принудне наплате, измирују своје обавезе према повериоцима и не представљају проблем за државни буџет, док Министарство привреде тражи најбоље могуће решења којим ће бити приватизована иста у складу са Законом.

Такође, циљ нам је да значење речи „стечај“ нема више негативан призвук, као што је до сада врло често имала, већ да стечајни поступак буде схваћен као решење којим се покреће пословна активност и која доводи до новог запошљавања, што и јесте често случај.

Више информација o тренутном статусу предузећа из портфолија Министарства, актуелним јавним позивима и обавештењима, можете сазнати на странама сајта Министарства привреде посвећеним приватитзацији.

Приватизација – Јавни позиви

Приватизација – Вести