Pomoćnica ministra privrede Katarina Jovanović Obradović kazala je danas na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, da otvaranje pregovaračkog poglavlja 20, koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku politiku, pokazuje da je Srbija postigla napredak u tim oblastima, ali će pravi izazov za zemlju biti zatvaranje tog poglavlja.

Podsetila je da Srbija ima zvanični dokument industrijske strategije za period do 2020. godine, ali da je važno da se taj dokument suštinski preispita i, kao najvažnije, da se pojača implementacija.

„Srbija je počela sa radom na delu industrijske politike, ali da nije poenta u dokumentu, već je akcenat i izazov na implementaciji. Sigurno će biti potreban jedan period praćenja od godinu ili dve kako bi se utvrdilo da je taj dokument “živ” i da se na osnovu njega sprovode adekvatne mere i mehanizimi“, rekla je ona.