Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
01.06.2016.

Ministar privrede je u skladu sa Zakonom o privatizaciji obrazovao Komisiju koja postupa po zahtevima za davanje saglasnosti na odluke subjekata privatizacije i preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom .

Komisija za davanje saglasnosti postupa, radi i odlučuje u skladu sa Poslovnikom kojim se utvrđuju i kriterijumi i dokumentacija koju preduzeća dostavljaju uz zahtev za davanje saglasnosti. Sastavni deo poslovnika je i Prilog 1 – Dokumentacija koja se podnosi uz svki zahtev – i Prilog 2 – Posebna dokumentacija koja se podnosi u zavisnosti od vrste zahteva