Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
01.06.2017.

Министар привреде је у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације образовао Комисију за разматрање захтева за давање сагласности привремених заступника капитала на одлуке нових органа управљања субјеката приватизаицје који су конституисани након раскида уговора о продаји капитала.

Ова Комисија поступа, ради и одлучује у складу са Пословником о начину поступања, рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева за давање сагласности привремених заступника капитала и Прилогом 1 и Прилогом 2 који су његов саставни део.