Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
01.06.2017.

Ministar privrede je u skladu sa Uredbom o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije obrazovao Komisiju za razmatranje zahteva za davanje saglasnosti privremenih zastupnika kapitala na odluke novih organa upravljanja subjekata privatizaicje koji su konstituisani nakon raskida ugovora o prodaji kapitala.

Ova Komisija postupa, radi i odlučuje u skladu sa Poslovnikom o načinu postupanja, rada i odlučivanja Komisije za razmatranje zahteva za davanje saglasnosti privremenih zastupnika kapitala i Prilogom 1 i Prilogom 2 koji su njegov sastavni deo.