Мобилна навигација
Ana Djokic

Ana Đokić

Odsek za odnose sa javnošću

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za novinarstvo i komunikologiju, u čijem sastavu je i Katedra za novinarstvo, koja više od četiri decenije predstavlja jedinstvene univerzitetske studije na teritoriji Srbije.

Odmah po završetku studija, kao diplomirani novinar, počinje da radi za medijsku kompaniju „Ringier Axel Springer Srbija”, gde stiče bogato novinarsko iskustvo u štampanim, digitalnim medijima i televizijskom novinarstvu.

Rad u državnoj upravi započinje u Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije na poziciji savetnika za medije.

Nakon toga U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije bila je imenovana za posebnog savetnika ministra, radi stručnog obavljanja savetodavnih poslova iz oblasti medija,  gde je bila zadužena i za rukovođenje pres službom i protokolom u kabinetu ministra.

Na toj poziciji bavila se unapređenjem vidljivosti, imidža i kredibiliteta Ministarstva i ministra, kroz različite medijske aktivnosti, odnosima sa javnošću, organizovanjem konferencija za medije i javnih događaja sa domaćim i stranim državnim delegacijama.

Pored toga radila je na brojnim domaćim i stranim projektima među kojima su: Godina bezbednosti i zdravlja na radu 2019; Reci NE radu na crno; J=DNAKI; Podrška Evropske Unije aktivnom uključivanju mladih; IPA i MADAD projekti.

Nakon toga prelazi u Ministarstvo privrede gde je u kabinetu ministra zadužena za oblast medija.

Radno je angažovana na mestu šefa Odseka za odnose sa javnošću u Ministarstvu privrede, gde rukovodi radom Odseka, organizuje, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika u Odseku, prati i analizira stanje informisanja iz oblasti privrede i kreira strategiju komunikacije Ministarstva, izrađuje izveštaje i informacije za potrebe ministra i priprema druga akta iz delokruga Odseka, obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Tokom studija i svoje profesionalne karijere volontirala je na više projekata, među kojima su projekat „For Woman in Science“ koji sprovode L'Oréal i UNESCO, „ArachnoBeeA project“ projekat pobednik na „NASA Space Apps Challenge“, Festival Zdravlja.

Govori engleski jezik.