Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
15.10.2018.

Ministarstvo privrede apeluje na zadruge i zadružne saveze da do 7. januara 2019. godine nadležnom organu podnesu zahtev za upis zadružne svojine na nepokretnostima.

 

Reč je objektima i zemljištu koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zadrugama upisani kao društvena ili javna svojina, a na koje zadruge ili zadružni savezi polažu određena prava.

 

Ukoliko to ne učine, po isteku navedenog roka, na toj zadružnoj imovini nadležni organ će po službenoj dužnosti upisati pravo javne svojine Republike Srbije.

 

Zakonski rok, 7. januar, nije rok za okončanje postupka upisa zadružne svojine, već za podnošenje zahteva nadležnom organu za upis prava na nepokretnosti.

 

 

Sa druge strane, za zadruge i zadružne saveze koji vode upravni ili sudski postupak, uključujući postupke po vanrednim pravnim lekovima, u vezi sa vraćanjem imovine, važi drugačiji rok.

 

Oni su dužni su da u roku od tri godine od dana pravnosnažnog okončanja postupka, podnesu zahtev za upis zadružne svojine za imovinu nad kojom je utvrđeno pravo vlasništva zadruge, odnosno pravo zadruge na povrćaj imovine.

 

 

Ministarstvo privrede ulaže napor u saradnji sa organima koji učestuju u postupku odlučivanja o upisu zadružne imovine da započeti postupci budu okončani u što kraćem roku.