Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
04.07.2016.

Iza pisma javnosti gospodina Petera Kamaraša direktora i vlasnika HPK Menadžmenta stoji pokušaj da, pred poslovnim krugovima, domaćom i međunarodnom javnošću,  sa sebe skine odgovornost za raskid ugovora sa HPK Menadžmentom , 25. juna 2016.

Glavni cilj Ministarstva privrede bio je očuvanje proizvodnih kapaciteta Železare Smederevo u najvećoj mogućoj meri, i ostvarivanje pretpostavki za dugoročno zapošljavanje radne snage, kao i ostvarenje daljeg ekonomskog napretka Republike Srbije. Ponosni smo na uspešan završetak procesa zaključenja ugovora sa renomiranom kineskom kompanijom Hestil i činjenicu da će Smederevo u narednom periodu biti motor razvoja metalskog sektora i cele privrede Republike Srbije doprinoseći ukupnom povećanju društvenog proizvoda koji će prema procenama EBRD iznostiti 3,8% u 2017. godini.

Ministarstvo privrede navode gospodina Kamaraša ocenjuje kao zlonamerne i tendenciozne. Na žalost ovo nije prvi pokušaj zamene teza gospodina Kamaraša.

Savim suprotno takvoj praksi, Ministarstvo privrede sledi zakonom definisanu  obavezu da štiti integritet i ekonomske interese Republike Srbije i njenih građana. Zato se neće upuštati u dalje polemike već je okrenuto budućnosti i novim poslovnim perspektivama.