Мобилна навигација

Биографија

Рођен 1982.године у Љубовији, где је завршио основну школу и гимназију.

Од 2005.године до 2010.године бавио се приватним предузетништвом у области транспорта.

Са дипломом Правног факултета Универзитета у Београду, 2010. године, почиње да ради као судијски приправник у Вишем суду у Београду, где је стекао радно искуство у правосудној пракси.

У периоду од 2012 до 2016.године обављао је послове стручног сарадника за правне и нормативне послове и службеника за јавне набавке у ЈКП „Стандард“ у Љубовији, као и за потребе индиректних буџетских корисника чији је оснивач општина Љубовија у додатном радном ангажовању.

Од 2016.године био је распоређен на радно место руководилац сектора за опште, правне и кадровске послове у ЈКП „Стандард“ Љубовија, као и статутарног заступника јавног предузећа пред судовима и другим државним органима.

2018.године ступио је на функцију заменика председника општине Љубовија, где је стекао искуство у припреми и реализацији инвестиција у инфраструктурне објекте као и у успостављању сарадње са инвеститорима.

Говори енглески језик, служи се руским.

Ожењен је, отац двоје малолетне деце.

Државни секретар Дарко Митровић, по овлашћењу  министра:

  • Прати, координира и усмерава Сектор за инвесициона улагања, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, као и Сектор за привредна друштва и привредне регистре;
  • У случају одсутности или спречености министра присуствује седницама Владе и радним телима Владе Републике Србије.