Мобилна навигација
ljusic

Милан Љушић

Милан Љушић, рођен је 12. априла 1979. године у Београду.

Основну и средњу школу - Прву београдску гимназију завршио је у Београду. Дипломирао је на Економском факултету, а мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду из области јавних финансија и финансијског права. Тренутно је на докторским академским студијама на Економском факултету
Универзитета у Београду из области макроекономије. Објавио је низ стручних радова, самостално и као коаутор, из области макроекономије. Област којом се бави односи се на подстицаје привреди и њен развој.

Током своје пословне каријере прошао је низ стручних семинара у организацији Министарства финансија, Удружења банака Србије, Комисије за хартије од вредности, Министарства правде.

Поседује дозволу за посредовање у мирном решавању спорова. Своју радну каријеру започео је 2006. године у Банци Интеза у области кредитирања малог
бизниса, да би наставио у трезору као дилер на Fx & MM тржишту. Последњих тринаест година провео је радећи на руководећим позицијама у Фонду за развој Републике Србије. Радио је на припреми предлога стратешких докумената из области деловања Фонда, и праћењу њихове реализације, као и на самој изради и реализацији већег броја различитих програма и активности подршке привреди, који су се односили на развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Члан је Савета за запошљавање Скупштине града Београда, учествовао у више радних група за израду закона из области привреде и привредног развоја. Кроз скупштине акционара Петар Драпшин АД и Застава оружје АД, учествовао у раду као председник скупштине акционара. Од 2021. је државни секретар у  инистарству привреде Републике Србије.

Ожењен је, отац двоје деце. Живи и ради у Београду