Мобилна навигација
Зоран Димитријевић

Зоран Димитријевић

Pођен је 1962. године у Гњилану.

Основну и средњу школу завршио је у Лесковцу.

На Правном факултету у Нишу је стeкао звање правника, а на Правном факултету у Новом Саду звање дипломираног правника.

Први радни однос је започео као комерцијалиста 1990.године у Трговинском предузећу ,,Житокомерц,“ Лесковац, а завршио 2000. године, на радном месту комерцијални директор.

Каријеру наставља у Трговинском предузећу ,,Еуромак“ Лесковац, до 2004.године на радном месту директор предузећа.

Од 2004. године заснива радни однос у „Wiener stadtische“ osiguranje ado Beograd на радном месту руководилац експозитуре Лесковац, до 2014.године.

У периоду 2014-2015. година је радио у осигуравајућем друштву „AXA osiguranje“ ado Beograd на радном месту руководиоца агенције Лесковац.

Од 2015. године је запослен у „Тriglav osiguranje“ ado Beograd на радном месту руководилац интерне продајне мреже експозитуре Лесковац, до 2021.године.

Обављао је дужности:

  • члан Управног одбора ЈП ДОМ Лесковац,
  • члан Управног одбора ЈКП Водовод Лесковац,
  • члан Надзорног одбора ЈКП Водовод Лесковац,
  • члан Одбора за финансије Регионалне привредне коморe Лесковац и
  • помоћник Градоначелника Лесковца задужен за комуналне делатности.

Ожењен je, отац двоје деце.