Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
17.06.2015.

Ministarstvo privrede neprijatno je iznenađeno reakcijom Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) koja je neargumentovano i tendenciozno kritikovala tekst radne verzije Nacrta zakona o ulaganjima, koji još nije napisan ni u formi predloga.

Ministarstvo privrede je iznenađeno činjenicom da NALED iznosi primedbe u javnosti o radnoj verziji zakona, koja tek treba da se dorađuje posle javne rasprave.

Nacrt Zakona o ulaganjima je još u doradi, upravo zato da bi na osnovu sugestija stručne javnosti Srbija dobila najbolje moguće zakonsko rešenje.

Do sada su svoj doprinos u izradi Nacrta zakona o ulaganjima, dala sva relevantna domaća i međunarodna poslovna udruženja – od Udruženja poslodavaca, Privredne komore Srbije i Saveta stranih investitora, do USAID-a, Poslovnog saveta Srbije i Nemačke, i GIZ-a, pa i samog NALED-a.

Cilj Zakona o ulaganjima je, upravo suprotno primedbama NALED-a, da sasvim eliminiše bilo kakvu vrstu korupcije i obezbedi potpunu javnost rada i maksimalnu efikasnost državnih organa. Zakon ima za cilj da Srbiju preporuči kao najpovoljniju i najsigurniju investicionu destinaciju, poput Irske i Singapura.