Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
28.09.2017.

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, privredi će biti omogućeno jeftinije i efikasnije poslovanje, rečeno je danas na okruglom stolu u Novom Sadu koji su, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona organizovali Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije.

V.d. pomoćnika ministra privrede Dušan Vučković predstavio je tom prilikom
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima navodeći da se najznačajnije izmene odnose na detaljno uređenje instituta prinudne likvidacije.

Prema njegovim rečima, najbitnije izmene se odnose i na uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod društva s organičenom odgovornošću, ali i na prinudni otkup i pravo na prodaju akcija.

Kao značajno, posebno sa aspekta troška i efikasnosti, Vučković je naveo i uvođenje elektronskog potpisa koji zamenjuje potpis na osnivačkom aktu, odnosno, overu potpisa, kao i uvođenje elektronske adrese za prijem pošte.
.
“Imali smo obavezu po pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava, da se usaglasimo sa dve uredbe i jednom direktivom EU koja je iz oblasti korporativnog upravljanja, to je Uredba o evropskom društvu, o evropsko-ekonomskoj interesnoj grupaciji i direktiva koja se tiče prekograničnog pripajanja i spajanja društava kapitala“, precizirao je Vučković.

Osnovni cilj je da se novim zakonskim rešenjem, usklađenim sa pravnim tekovinama EU, prevaziđu problemi primene nekih odredaba postojećeg propisa, pojednostavi i unapredi poslovanje privrede.

Okrugli sto u Novom Sadu organizovali Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.