Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
21.10.2016.

Poglavlje 20 u pregovorima sa EU, koje se tiče industrijske politike i preduzetništva, nema merila za otvaranje, tako da je put za pripremu pregovaračke pozicije otvoren, rečeno je na konferenciji „Poglavlje 20 – o čemu pregovaramo“.

Pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović Jovanović rekla je da je u rad na poglavlju 20 uključeno puno predstavnika iz različitih institucija, a da, prema izveštaju o skriningu, u tom poglavlju 20 nema merila za otvaranje. „Tako da, put je otvoren za pripremu pregovaračke pozicije. S druge strane, pošto smo se konsultovali i videli kako su pregovori išli u Hrvatskoj i Crnoj Gori, realno je očekivati uslove za zatvaranje pregovora, odnosno merila“, rekla je Jovanović.

Objasnila je da je u slučaju Hrvatske, to merilo bilo industrijska politika, odnosno priprema nove industrijske politike, dok je za Crnu Goru to bilo malo prošireno, te se, sem pripreme, očekuje i praćenje, dokazi o sprovođenju industrijske politike. „Tako nešto suštinski i mi možemo očekivati“, kaže Jovanović i dodaje da u poglavlju 20 nije materija koja je u isključivoj nadležnosti EU i da se ne radi o propisima koji se donose od strane EU, a da se članice usklađuju sa njima. „Nema ni podeljene nadležnosti, odnosno mogućnosti da članice reguliše jedan deo, a EU drugi, već su suština aktivnosti unije za podršku, koordinaciju, dopunjavanje aktivnosti država članica. Ona ističe da različite zemlje imaju različite pristupe u vođenju industrijske politike, te da često to nije jedan dokument na osnovu kog se politika definiše, već su kompleksniji pristupi.

„Evropska strategija 2020 jeste široki okvir, ali je zapravo veliki izazov za sve nas bilo da razumemo koji je način na koji treba pristupiti izradi i sprovođenju evropske politike, da bismo adekvatno odgovorili pregovaračkom procesu, ali da stvarno bude realno koristan, primenljiv i bitan za našu zemlju“, rekla je Jovanović.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2016/10/21 10 2016 PG20 045 resize
Priprema pregovaračke pozicije poglavlja 20

Poglavlje 20, kako je istakla šefica pregovaračkog tima za pristup EU Tanja Miščević, nije mnogo teško, zato što ne zahteva ni akcione planove, ni usklađivanja, ni posebne elemente jačanja kapaciteta, ali – „nije ni naivno“. „Ovo poglavlje nosi industrijsku strategiju i strategiju malog i srednjeg preduzetništva u sebi. To su, rekla bih, najveće dve strategije privrednog razvoja u jednoj državi“, rekla je Miščević.

Smatra da postoji jasan konsenzus od početka procesa skrininga, te da je PKS formirala timove koji vrlo ozbiljno prate čitav proces pregovora i da je sada faza kada u razgovorima sa privrednim asocijacijama već postoji i lista njihove zainteresovanosti do nivoa imena onih koji bi voleli da prate pojedinačna poglavlja, u zavisnosti od oblasti kojima se bave.