Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
15.04.2015.

„Novim zakonom o ulaganjima nastojimo da izgradimo institucionalni okvir za podršku i kontrolu investicija i da formalno-pravno izjednačimo domaće i strane investitore“, rekao je državni sekretar Miloš Petrović danas u Nišu na prvoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o ulaganjima. On je istakao da je cilj novog zakona da se isprave nedostaci sistema, da se osigura efikasna realizacija ulaganja i obezbede bolji rezultati i sveobuhvatniji efekti.

Nacrt novog zakona predviđa formiranje Razvojne agencije Srbije koja će biti pravni sledbenik Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj. „Razvojna agencija Srbije poslovaće po korporativnim principima, njome će upravljati profesionalni menadžment i insistiraćemo na merljivim rezultatima“, naglasio je Petrović.

Nacrt zakona takođe predviđa i formiranje Saveta za ekonomski razvoj u cilju bolje koordinacije i realizacije investicionih projekata.

Govoreći o 192 projekata koji se već realizuju, Petrović je rekao da će ove investicije biti nastavljene i da će za njih ubuduće biti zadužena Razvojna agencija Srbije.

Petrović je najavio strateški pristup u podršci investicijama u zavisnosti od potencijala svakog regiona ili kraja Srbije. „Svaki region ima potencijal za određenu privrednu granu. Cilj nam je da te potencijale iskoristimo na najbolji mogući način. Visina i način podsticaja biće utvrđeni podzakonskim aktima na osnovu stepena razvijenosti određenog područja i značaja za Srbiju“, rekao je Petrović.