Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
20.04.2017.

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Evropskom unijom, pokreće kampanju „BEZBEDNOST NEMA CENU“ o značaju i efektima primene propisa u oblasti bezbednosti proizvoda.

Osnovni cilj kampanje je podizanje svesti građana, s jedne strane, da biraju električne proizvode koji su testirani od strane akreditovanih institucija, i privrede s druge strane, da jedino takvi proizvodi mogu da se nađu kako na domaćem, tako i na zahtevnim stranim tržištima.

Kampanja započinje akcijom ukazivanja na Srpski znak usaglašenosti, koji predstavlja dokaz ispunjenosti najsavremenijih evropskih standarda u oblasti bezbednosti tehničkih proizvoda.

Pomoćnik ministra privrede Jovan Petrović tim povodom rekao je da sve ovo što se radi omogućava da se na tržište stavljaju bezbedni proizvodi i štiti životna sredina, jer se u konačnom misli na potrošače i njihovu bezbednost.

„Oni su ključni i zato Ministarstvo privrede pokreće ovu kampanju kojom želimo da građani, potrošači, steknu naviku da kad kupuju tehniku, male kućne aparate, pogledaju, potraže i kupe električni proizvod koji na sebi nosi Srpski znak usaglašenosti – baš kao što potrošači u Evropi traže čuveni znak CE“, podvukao je Petrović.

Štefen Hudolin, šef sektora u Delegaciji EU u Beogradu je rekao da je bezbednost potrošača u Evropskoj uniji na prvom mestu: „Važno nam je i da srpski potrošači koriste bezbedne proizvode, kao i da srpski proizvodi koji se izvoze garantuju bezbednost u skladu sa evropskim normama“,

U okviru kampanje planirana je i serija informativnih radionica za privrednike širom Srbije u saradnji sa PKS, kao i intenzivna saradnja sa medijima u cilju ukazivanja na važnost tehničke usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, upoznavanja i informisanja  kako za potrošače, tako i za naše privrednike.

Kampanja je deo tvining projekta „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti“ *

Pogledajte spotove za kampanju „Bezbednost nema cenu“

*Projekat finansira EU sa 1.000.000 evra u cilju unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u RS. Posebna komponenta projekta odnosi se na pomoć privredi, potrošačima i javnosti u cilju podizanja svesti o značaju infrastrukture kvaliteta. U ime Republike Srbije, ugovarno telo ovog projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU, Ministarstvo finansija).