Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
14.06.2016.

Država je u ovoj godini izdvojila oko 160 miliona dinara kao podršku srpskoj privredi u uvođenju standarda koji omogućavaju da  ona bude konkurentnija na tržištu EU, rečeno je danas na Petoj balkanskoj konferenciji o standardizaciji, gde je navedeno da je Srbija u ovoj oblasti najviše napredovala u regionu.

„Konkurentnot srpskih preduzeća je usko povezana sa njihovom sposobnošću da proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode, a u skladu sa zahtevima odgovarajućih tehničkih propisa i standarda. Srbija je u ovoj oblasti najviše napedovala u regionu“, izjavio je pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta Jovan Petrović.

Kao preduslov za takvu proizvodnju potreban je efikasan i međunarodno priznat sistem infratrukture kvaliteta, objasnio je on, dodajući da je u Srbiji uspostavljena mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta, metodologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i standardizacije sa zahtevima tehničkih propisa i standarda.

Pored ovog sistema kvaliteta koji je na raspolaganju privredi, dodaje, ministarstvo i država kroz posebne programe pomažu preduzećima da uvedu standarde sa ciljem da ona unaprede proizvodnju, proizvode učine kvalitenijim i atraktivnijim za evropsko tržište.

Od ukupno 160 miliona Razvojna agencija Srbije je preko svojih programa opredelila 70 miliona dinara za uvođenje standarda za preduzetnike koji već rade, dok je 90 miliona izdvojeno za internacionalizaciju naših preduzeća i njihov izlazak na strana tržišta.

Kako su objasnili predstavnici Ministarstva privrede, Srbija je do sada već preuzela 97 odsto standarda i 75 odsto tehničkih propisa Evropske unije koji garantuju da su proizvodi srpskih kompanija bezbedni i kvalitetni.