Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
25.04.2017.

Danas je u Palati Srbija održana prezentacija Pregovaračkog poglavlja 6 – pravo privrednih društava u organizaciji Ministarstva privrede i Saveta stranih investitora.

Državni sekretar Milun Trivunac je istakao da se usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će privrednim subjektima omogućiti potpunu pravnu sigurnost u privredno-pravnom prometu, olakšice u poslovanju, skraćivanje postupka registracije, veću efikasnost administracije, jačanje finansijske discipline, znatnu veću transparentnost poslovanja, što će sve zajedno imati za rezultat efikasniju, perspektivniju, atraktivniju i konkurentniju privredu i jednak tretman na tržištu Evropske unije. On je dodao i da je Srbija dostigla dobar nivo usklađenosti, o čemu govori i podatak da je prethodnih godina EK u svojim Godišnjim izveštajima o napretku RS u procesu evropskih integracija ovom poglavlju davala najviše ocene. „U poslednja dva godišnja izveštaja za Srbiju, jedino za Poglavlje 6, Evropska komisija nije navela nijednu specifičnu preporuku“, rekao je on.

Kao primere je naveo usklađivanje Zakona o privrednim društvima sa Direktivom EU o prekograničnom spajanju, potpuno usklađivanje u oblasti računovodstva i revizije.

Zamenik predsednika Pregovaračke grupe za Poglavlje 6, Dušan Vučković je rekao da je plan da Zakon o privrednim društvima krajem godine dođe u skupštinsku proceduru, pri čemu se javna rasprava može očekivati najkasnije početkom novembra.

Predstavljanje Pregovaračkog poglavlja 6

Fokus je na usaglašavanju s pravnim tekovinama EU i otklanjanju problema u praksi, u oblastima prinudne likvidacije, prinudnog otkupa akcija, i prava manjinskih i nesaglasnih akcionara. Kao potrebne izmene naveo je prekogranično spajanje, odnosno sprovođenje statusnih promena društava koja su registrovana u različitim zemjama EU, i usklađivanje sa Uredbom o statusu evropskog društva i evropskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji, jer je potrebno predvideti mogućnost njihovog osnivanja i funkcionisanja u Srbiji.

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da je u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU, poglavlje Pravo privrednih društava jedno od poglavlja koje stavljamo u okvire industrijskih/ekonomskih/razvojnih oblasti, za koje imamo poseban interes da ih otvorimo u ranoj fazi pregovora. Miščević je istakla: „Posle otvaranja poglavlja koje se odnosi na finansijsku kontrolu (poglavlja 32), javne nabavke (poglavlje 5) i industrijsku politiku (poglavlje 20), kao i privremeno zatvaranje poglavlja nauka i istraživanje i obrazovanje i kultura (poglavlja 25 i 26), ovo je logični nastavak razgovora i pronalaženja strateških rešenja za privredu Srbije. Ono se takodje uklapa i u širi kontekst reforme i postizanja vladavine prava, kao okvira za dobro poslovanje kompanija u Srbiji, podrška i podsticaj investicijama. Razgovor o ovom poglavlju je zapravo razgovor o daljim unapređenjima u smislu uslova poslovanja i funkcionisanja kompanija, pa sam posebno zadovoljna što je taj pristup prepoznat i shvaćen na isti način i od Saveta stranih investitora”.

U uvodnom obraćanju, izvršna direktorka Saveta Ana Firtel je prenela: „Pristupni pregovori predstavljaju novi okvir za podizanje konkurentnosti srpske privrede. Savet stranih investitora je spreman da pomogne prenoseći svoja ekspertska znanja kako srpskoj, tako i evropskoj pregovaračkoj strani.” Govoreći o poglavlju 6, rekla je: „Pravo privrednih društava je od suštinskog značaja za privredu jer, na neki način, predstavlja bukvar koji definiše prava i obaveze vlasnika i menadžmenta, kao i načine upravljanja preduzećima. Savet se ovom temom aktivno bavi više od decenije i sa zadovoljstvom konstatujemo da je danas pravo privrednih društava u priličnoj meri usklađeno sa EU zakonodavstvom, ali da je svakako potrebno dalje usaglašavanje kako bi se poboljšao i zakonski okvir, a pogotovo njegova primena”.