Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Propisi

28.05.2021.

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

ПРЕУЗМИTE документ

ЗАКОН О ПРЕДМЕТИМА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА („Службени гласник РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године)

ПРЕУЗМИTE документ

13.04.2021.

Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2021. до 2023. године

ПРЕУЗМИTE документ

06.04.2021.

СТРАТЕГИЈА ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ СУ У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД OД 2021. ДО 2027. ГОДИНE

ПРЕУЗМИTE документ

18.03.2021.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима

ПРЕУЗМИTE документ