Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Propisi

06.04.2021.

СТРАТЕГИЈА ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ СУ У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД OД 2021. ДО 2027. ГОДИНE

ПРЕУЗМИTE документ

18.03.2021.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима

ПРЕУЗМИTE документ

08.03.2021.

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину

ПРЕУЗМИTE документ

15.01.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊУ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2027. ГОДИНЕ

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

14.01.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају (у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

10.12.2020.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године

ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ.

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

20.10.2020.

Уредба о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ