Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Сертификација старих заната

img

Министарство привреде издаје предузетницима сертификате у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова домаће радиности.

Неке од делатности које се, у складу са прописима, сматрају старим и уметничким занатима су грнчарска, казанџијска, јорганџијска, сапунџијска, сликање на текстилу и слично.

Министарство, такође, води Евиденцију (Регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности, као електронску, јединствену, централну јавну базу података о издатим сертификатима, која се редовно ажурира и која је бесплатно доступна свим заинтересованим субјектима, свих 24 часа дневно, сваког дана у години.

КОРАЦИ
ДОКУМЕНТА
КОНТАКТ ОСОБА
КОРАЦИ
1

Регистрација у Агенцији за привредне регистре у складу са Правилнику о пословима који се сматрају старим и уметничким занатима

КОНТАКТ ОСОБА

Агенција за привредне регистре
Бранкова 25, 11000 Београд
Телефон: + 381 11 20 23 350

КОРАЦИ
2

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА Министарству (слободна форма) поштом или лично на Писарници. У захтеву је потребно да странка наведене матични број под којим је регистрована у АПР-у, док ће решење о регистрацији од АПР-а прибавити Министарство привреде, по службеној дужности

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
3

Министарство привреде проверава да ли је подносилац захтева активан и регистрован (или претежно регистрован) за врсту делатности за коју се тражи сертификација, након чега доставља подносиоцу захтева упутство о плаћању таксе

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
4

Министарство врши непосредан увид (теренска контрола) у начин израде производа да утврди начин израде производа

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
5

Издавање Сертификата

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
6

Регистар сертификованих старих заната - 05. јун 2018. године

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
7

Регистар сертификованих старих заната - 31. август 2018.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
8

Регистар сертификованих старих заната - 03.октобар 2018.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
9

Регистар сертификованих старих заната - 02. новембар 2018.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
10

Регистар сертификованих старих заната - 03. децембар 2018.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
11

Регистар сертификованих старих заната - 31. децембар 2018.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
12

Регистар сертификованих старих заната - 05. фебруар 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
13

Регистар сертификованих старих заната - 28. фебруар 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
14

Регистар сертификованих старих заната - 29. март 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
15

Регистар сертификованих старих заната - 30. април 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
16

Регистар сертификованих старих заната - 31. мај 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
17

Регистар сертификованих старих заната - 17. јул 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
18

Регистар сертификованих старих заната - 5. август 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
19

Регистар сертификованих старих заната- 3. септембар 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
20

Регистар сертификованих старих заната- 3. октобар 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
21

Регистар сертификованих старих заната- 5. новембар2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
22

Регистар сертификованих старих заната- 4. децембар2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
23

Регистар сертификованих старих заната- 27. децембар 2019.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
24

Регистар сертификованих старих заната- 04. фебруар 2020.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
25

Регистар сертификованих старих заната- 04. март 2020.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
26

Регистар сертификованих старих заната- 26. јун 2020.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

КОРАЦИ
27

Регистар сертификованих старих заната- 15. септембар 2020.

КОНТАКТ ОСОБА

Министартво привреде
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд
Телефон: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

undp-logo

Израду дизајн / веб странице помогао је Програм Уједињених нација за развој УНДП

Садржај веб странице уређује Министарство привреде и исти не мора нужно представљати ставове и мишљења УНДП-а