Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Sertifikacija starih zanata

img

Ministarstvo privrede izdaje preduzetnicima sertifikate u oblasti tradicionalnih zanata, starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Neke od delatnosti koje se, u skladu sa propisima, smatraju starim i umetničkim zanatima su grnčarska, kazandžijska, jorgandžijska, sapundžijska, slikanje na tekstilu i slično.

Ministarstvo, takođe, vodi Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, kao elektronsku, jedinstvenu, centralnu javnu bazu podataka o izdatim sertifikatima, koja se redovno ažurira i koja je besplatno dostupna svim zainteresovanim subjektima, svih 24 časa dnevno, svakog dana u godini.

KORACI
DOKUMENTA
KONTAKT OSOBA
KORACI
1

Registracija u Agenciji za privredne registre u skladu sa Pravilniku o poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima

KONTAKT OSOBA

Agencija za privredne registre
Brankova 25, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 20 23 350

KORACI
2

PODNOŠENJE ZAHTEVA Ministarstvu (slobodna forma) poštom ili lično na Pisarnici. U zahtevu je potrebno da stranka navedene matični broj pod kojim je registrovana u APR-u, dok će rešenje o registraciji od APR-a pribaviti Ministarstvo privrede, po službenoj dužnosti

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
3

Ministarstvo privrede proverava da li je podnosilac zahteva aktivan i registrovan (ili pretežno registrovan) za vrstu delatnosti za koju se traži sertifikacija, nakon čega dostavlja podnosiocu zahteva uputstvo o plaćanju takse

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
4

Ministarstvo vrši neposredan uvid (terenska kontrola) u način izrade proizvoda da utvrdi način izrade proizvoda

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
5

Izdavanje Sertifikata

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
6

Registar sertifikovanih starih zanata - 05. jun 2018. godine

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
7

Registar sertifikovanih starih zanata - 31. avgust 2018.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
8

Registar sertifikovanih starih zanata - 03.oktobar 2018.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
9

Registar sertifikovanih starih zanata - 02. novembar 2018.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
10

Registar sertifikovanih starih zanata - 03. decembar 2018.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
11

Registar sertifikovanih starih zanata - 31. decembar 2018.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
12

Registar sertifikovanih starih zanata - 05. februar 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
13

Registar sertifikovanih starih zanata - 28. februar 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
14

Registar sertifikovanih starih zanata - 29. mart 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
15

Registar sertifikovanih starih zanata - 30. april 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
16

Registar sertifikovanih starih zanata - 31. maj 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
17

Registar sertifikovanih starih zanata - 17. jul 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
18

Registar sertifikovanih starih zanata - 5. avgust 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
19

Registar sertifikovanih starih zanata- 3. septembar 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
20

Registar sertifikovanih starih zanata- 3. oktobar 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
21

Registar sertifikovanih starih zanata- 5. novembar2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
22

Registar sertifikovanih starih zanata- 4. decembar2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
23

Registar sertifikovanih starih zanata- 27. decembar 2019.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
24

Registar sertifikovanih starih zanata- 04. februar 2020.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
25

Registar sertifikovanih starih zanata- 04. mart 2020.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
26

Registar sertifikovanih starih zanata- 26. jun 2020.

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

undp-logo

Izradu dizajn / veb stranice pomogao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP

Sadržaj veb stranice uređuje Ministarstvo privrede i isti ne mora nužno predstavljati stavove i mišljenja UNDP-a