Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
13.11.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o metrologiji je završena. Ministarstvo privrede se zahvaljuje svim učesnicima u javnoj raspravi na sugestijama i konstruktivnim predlozima.

Na osnovu primedbi dobijenih u postupku javne rasprave, primedbi i sugestija eksperata, kao i primedbi i predloga drugih ministarstava, Projektna radna grupa sačiniće konačnu verziju Nacrta zakona o metrologiji, koju će ovo ministarstvo, u skladu sa Poslovnikom Vlade, uputiti u dalju proceduru usvajanja na Vladi.