Мобилна навигација
Сектор за привредна друштва и регистре

Sektor za privredna društva i registre

Privredna društva i preduzetnici, kao nosioci privrednog razvoja, su izuzetno važan deo privrede, pa je naš zadatak da radimo na unapređenju njihovog položaja i međusobnog povezivanja, kao i da ih ohrabrimo na aktivno učešće u procesu donošenja politika koje se na njih odnose. Unapređenjem institucionalnog okvira, stvoriće se uslovi za osnivanje i funkcionisanje Evropskog društva (Societas Europaea) i Evropske ekonomske interesne grupacije i omogućiti prekogranično spajanje društava kapitala. Sve ovo doprineće podizanju nivoa konkurentnosti privrednih društva na domaćem i međunarodnom tržištu.

Neraskidivi segment pravnog položaja privrednih društava i preduzetnika je i postupak registracije ovih privrednih subjekata, tačnost, javnost i dostupnost podataka o njima, kroz Registar privrednih subjkekata u Agenciji za privredne registre. S toga je, između ostalog, važno raditi i na stalnom unapređivanju procedura registracije privrednih subjekata, njihovom ubrzanju i pojednostavljivanju, što će biti u stalnom fokusu ovog ministarstva. I, naročito, intenzivirano u narednom periodu, u tesnoj saradnji sa Agencijom za privredne registre, kroz uvođenje sistema e-registracije.

„I mali su važni”– u očuvanju naše bogate kulturne baštine i tradicije, posebno mesto zauzimaju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti, odnosno poslovi izrade i dorade predmeta domaće radinosti, starih i umetničkih zanata o kojima ovo ministarstvo posebno brine, a preduzetnicima koji izrađuju takve predmete-proizvode izdaje sertifikate na osnovu kojih se ovi proizvodi mogu posebno označiti nazivom:„proizvod starog zanata”, „proizvod umetničkog zanata” ili „proizvod domaće radinosti”, kao i stilizovanom oznakom otvorene šake.