Мобилна навигација

Kontakt

Kabinet Ministra

Telefon: +381 11 3642600

ePošta: kabinet@privreda.gov.rs

 

Odsek za odnose sa javnošću

Telefon: +381 11 364 2939

ePošta: press@privreda.gov.rs

 

Sektor za investicije u infrastrukturne projekte

Telefon: +381 11 333 4107

ePošta: infrastrukturniprojekti@privreda.gov.rs

 

Sektor za investiciona ulaganja

Telefon: +381 11 3642787

ePošta: investicije@privreda.gov.rs

 

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Telefon: +381 11 3334110

ePošta: mspp@privreda.gov.rs 

 

Sektor za privredna društva i registre

Telefon: +381 11 3642744

ePošta: privrednadrustva@privreda.gov.rs  

 

Sektor za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj

Telefon: +381 11 3642760

ePošta: privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs  

 

Sektor za kontrolu i nadzor u oblasti javnih preduzeća

Telefon: +381 11 3642940

ePošta: javna.preduzeca@privreda.gov.rs  

 

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda

Telefon: +381 11 3343363

ePošta: tbtinfo@privreda.gov.rs 

 

Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Telefon: +381 11 3642855

ePošta: medjunarodna@privreda.gov.rs  

 

Sekretarijat

Telefon: +381 11 3642641

ePošta: sekretarijat@privreda.gov.rs

 

Informacije od javnog značaja

Nataša Stefanović

Telefon: +381 11 3642833

ePošta: natasa.stefanovic@privreda.gov.rs

 

Pisarnica

Telefon: +381 11 3642675

 

Centrala

Telefon: +381 11 3642600