Мобилна навигација
Сектор за квалитет и безбедност производа

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda

Konkurentnost srpskih preduzeća je usko povezana sa njihovom sposobnošću da proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode. Preduslov tome je efikasan i međunarodno priznat sistem infrastrukture kvaliteta koji obuhvata mrežu institucija koje utvrđuju propise u oblasti bezbednosti proizvoda, akreditovanih tela (laboratorija), sertifikuju i ispituju bezbednost proizvoda. U Srbiji je uspostavljena takva mreža institucija i organizacija

Takođe, potpuna integracija srpske privrede u jedinstveno tržište Evropske unije predstavlja jedan od strateških ciljeva Republike Srbije i naša je obaveza na putu ka EU. To podrazumeva da u procesu pristupanja, moramo usvojiti mere kojima se obezbeđuje trgovina bez nepotrebnih tehničkih prepreka u pogledu bezbednosti proizvoda, vodeći pri tome računa da se na tržište stavljaju kvalitetni i bezbedni proizvodi. Do sada je Srbija preuzela 99 odsto standarda i oko 80 odsto tehničkih propisa EU i ova oblast u pregovaračkom procesu je ocenjena kao jedna od najusaglašenijih. Ministarstvo privrede je u zakonodavstvo Srbije prenelo 100 odsto propisa i standarda koji se odnose na bezbednost tehničkih proizvoda – mašina, malih kućnih aparata, električne i elektronske opreme, liftova, lične zaštitne opreme itd.

Registar tehničkih propisa, informacije vezane za bezbednost proizvoda, podatke o infrastrukturi kvaliteta Republike Srbije,  odnosno informacije o svim dešavanjima u okviru pregovora sa EU u oblasti poglavlja – Sloboda kretanja robe – Pregovaračko poglavlje 1, možete detaljnije pročitati na portalu TEHNIS pročitati ovde.