Мобилна навигација
Сектор за квалитет и безбедност производа

Сектор за квалитет и безбедност производа

Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да произведу квалитетне и безбедне производе. Предуслов томе је ефикасан и међународно признат систем инфраструктуре квалитета који обухвата мрежу институција које утврђују прописе у области безбедности производа, акредитованих тела (лабораторија), сертификују и испитују безбедност производа. У Србији је успостављена таква мрежа институција и организација

Такође, потпуна интеграција српске привреде у јединствено тржиште Европске уније представља један од стратешких циљева Републике Србије и наша је обавеза на путу ка ЕУ. То подразумева да у процесу приступања, морамо усвојити мере којима се обезбеђује трговина без непотребних техничких препрека у погледу безбедности производа, водећи при томе рачуна да се на тржиште стављају квалитетни и безбедни производи. До сада је Србија преузела 99 одсто стандарда и око 80 одсто техничких прописа ЕУ и ова област у преговарачком процесу је оцењена као једна од најусаглашенијих. Министарство привреде је у законодавство Србије пренело 100 одсто прописа и стандарда који се односе на безбедност техничких производа – машина, малих кућних апарата, електричне и електронске опреме, лифтова, личне заштитне опреме итд.

Регистар техничких прописа, информације везане за безбедност производа, податке о инфраструктури квалитета Републике Србије,  односно информације о свим дешавањима у оквиру преговора са ЕУ у области поглавља – Слобода кретања робе – Преговарачко поглавље 1, можете детаљније прочитати на порталу ТЕХНИС прочитати овде.

Сектор за квалитет и безбедност производа
Телефон
Адреса
Ресавска 24, 11000 Београд
Е-пошта