Мобилна навигација
Сектор за инвестиције и инфраструктурне пројекте

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте

Инвеститори долазе у градове и општине који су опремљени неопходном инфраструктуром и пружају све услове потребне за улагање, што није случај у сваком делу наше земље. Како бисмо омогућили јединицама локалних самоуправа да буду што атрактивније за инвеститоре, Министарство привреде им помаже кроз различите програме од регионалног и локалног значаја, а у циљу унапређења привредног амбијента.

Министарство им помаже од самог почетка – у припреми инфраструктурних пројеката (изради пројектно-техничке документације) за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, затим и на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, енергетске и остале инфраструктуре, као и радове који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем. Коначно, заједно са Европском инвестиционом банком, радимо на пројекту „Градимо заједно“ где помажемо унапређењу путне инфраструктуре, образовних и спортских објеката, објеката здравствене и социјалне инфраструктуре, као и објеката од културно-историјског значаја.