Мобилна навигација

Стратегије

Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године.

Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године.

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2025. ГОДИНЕ.

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2025. ГОДИНЕ.

Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године

Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊУ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2027. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊУ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2027. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за спровођење стратегије за подршку развоја малих и средњних предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за спровођење стратегије за подршку развоја малих и средњних предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину