Мобилна навигација

Контакт

Централа

+381 11 36 42 600

Кабинет

+381 11 36 42 600
kabinet@privreda.gov.rs

Секретаријат

Радоје Савићевић
+381 11 3642 641
sekretarijat@privreda.gov.rs

Бранислава Стојановић
+381 11 3642 776
branislava.stojanovic@privreda.gov.rs

Александра Живковић Јакшић
+381 11 3642 776
aleksandra.zivkovic@privreda.gov.rs

Весна Стојковић
+381 11 3642 643
vesna.stojkovic@privreda.gov.rs

Снежана Црнојевић
+381 11 3642 699
snezana.crnojevic@privreda.gov.rs

Ана Грујичић
+381 11 3642 903
ana.grujicic@privreda.gov.rs

Зоран Јовановић
+381 11 3642 900
zoran.jovanovic@privreda.gov.rs

Гордана Мијаиловић
+381 11 3642 881
gordana.mijailovic@privreda.gov.rs

Наталија Стојковић
+381 11 3642 969
natalija.stojkovic@privreda.gov.rs

Милaнка Ескић
+381 11 3642 774
milanka.eskic@privreda.gov.rs

Игор Кабиљагић
+381 11 3642 806
igor.kabiljagic@privreda.gov.rs

Одсек за односе са јавношћу

+381 11 3642 939
press@privreda.gov.rs

Информације од јавног значаја

Љиљана Максић
+381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs

Писарница

+381 11 36 42 675