Мобилна навигација

Правилници

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа

ПРАВИЛНИК о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата

ПРАВИЛНИК о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа

ПРАВИЛНИК O НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЕЛЕКТРОНСКЕ РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЕВИДЕНТИРАЊА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

ПРАВИЛНИК O НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЕЛЕКТРОНСКЕ РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЕВИДЕНТИРАЊА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

Правилник о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд

Правилник о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд