Мобилна навигација

Мишљења

Mинистарство привреде, по захтеву физичких или правних лица, органа државне управе, даје мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана, како је прописано Законом о државној управи. Mишљења органа државне управе нису обавезујућа.

ЗАХТЕВ ЗА МИШЉЕЊЕ се упућује у писаном облику, поштом или на Писарници Министарства

Министарство привреде
Кнеза Милоша 20, 11 000 Београд
Контакт: sekretarijat@privreda.gov.rs