Мобилна навигација
17. jun 2022.

Javno-privatni dijalog u Nišu povodom nove Strategija razvoja MSPP

Javno-privatni dijalog povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva za period 2023 – 2027. godine koji sprovodi Ministarstvo privrede uz podršku Nemačko-srpske inicijative i GIZ, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održan je  u Nišu.

Učesnicima skupa u uvodnom obraćanju obratili su se  Jelena Matović, savetnik u Sektoru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Ministarstva privrede,  Aleksandar Milićević, direktor PKS RPK Niš i Tamara Ilić iz  GIZ-a. Na skupu u Nišu učestvovali su brojni privrednici, predstavnici Grada,  jedinica lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, nevladinog sektora, srednjih škola i univerziteta, koji su svojim predlozima i sugestijama dali doprinos kreiranju ovog važnog, strateškog dokumenta koji će trasirati razvojnu politiku u ovom značajnom sektoru domaće privrede.

Podsetimo, zbog značaja koji MSPP ima za srpsku privredu i u nastojanju da se puni potencijali ovog sektora iskoriste, kao i da se MSPP pomogne u prevazilaženju različitih prepreka i kriza, Ministarstvo privrede je krenulo u proces izrade nove Strategije. Ministarstvo privrede iniciralo je i javno – privatni dijalog kako bi privredna društva iz ovog sektora od početka bila uključena u proces i učestvovala u određivanju prioriteta i mera u cilju pravovremenog reagovanja i pružanja doprinosa kreiranju ovog važnog planskog dokumenta. Serija javno-privatnih dijaloga organizuje se u 11 gradova u Republici Srbiji u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama.