Мобилна навигација
02. jan 2015.

Najbolja ideja u oblasti promocije preduzetništva

Evropska komisija i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte/inicijative/programe na polju razvoja preduzetništva kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva - European Enterprise Promotion Awards (EEPA),

Rok za prijavu je 12. jun 2015.godine, a više informacija o Takmičenju na: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm