Мобилна навигација
18. maj 2022.

Povezivanje regionalnog tržišta za konkurentniju ekonomiju

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, učestvovao je na konferenciji na visokom nivou o jugoistočnoj Evropi pod nazivom „Odliv ljudskog kapitala - zajedno oblikujemo budućnost“, koja se održava u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu.

Tom prilikom, Stevanović je ukazao da su digitalna transformacija i mogućnosti rada na daljinu, dodatno podstaknute pandemijom, omogućile  domaćim stručnjacima, i to ne samo iz IT oblasti, da rade iz svoje države za kompanije širom sveta, što je donelo dugoročne koristi, kako privredi, tako i demografskoj situaciji u zemlji.

„Ponosni smo na osnivanje Centra za četvrtu industrijsku revoluciju, prvog u regionu Zapadnog Balkana, a trećeg takve vrste u Evropi. Upravo će u njegovom fokusu biti spajanje nauke i privrede“ nagalsio je Stevanović

„Inicijativa Otvoreni Balkan u potpunosti je kompatibilna sa svim vrednostima o kojima danas govorimo, u cilju lakšeg kretanja robe, usluga, kapitala, znanja i radne snage. To je šansa da, sa apekta regiona, nastupimo kao snažnija i konkurentnija ekonomija“ rekao je Stevanović.

Stevanović je učestvovao na Drugom ministarskom panelu „Transformacija talenata u Jugoistočnoj Evropi: Razvoj današnjeg čoveka za sutrašnji kapital“ na kome se razgovaralo o različitim izazovima i mogućnostima tehnološkog razvoja privreda Zapadnog Balkana i njihovih tržišta rada i potrebi za stvaranjem veština koje odgovaraju potrebama tržišta rada.

Konferencija na visokom nivou OECD-a se fokusirala se na dve centralne teme – jačanje domaćeg tržišta rada i transformacija talenata za održivi socio-ekonomski razvoj regiona. Razmotreni su izveštaji sa ministarskih panela na temu „Odliv ljudskog kapitala: kako preokrenuti tendenciju u jugoistočnoj Evropi“ i „Transformacija talenata u jugoistočnoj Evropi: razvijati današnjeg čoveka za sutrašnji kapital“. Ovi izveštaji će koristiti agendi razvoja malih i srednjih preduzeća u regionu.