Мобилна навигација
01. avg 2023.

Raspisani javni pozivi za privatizaciju tri preduzeća

Ministarstvo privrede raspisalo je danas javne pozive za prikupljanje ponuda za učešće u postupku privatizacije tri preduzeća - Izdavačko preduzeće Rad ad Beograd, Tehnohemija ad za trgovinu Sremska Mitrovica i Nedeljne novine akcionarsko društvo  za novinsku i izdavačku delatnost Bačka Palanka.

Pravo na učešće u postupku imaju domaća i strana, fizička i pravna lica, kao i konzorcijum pravnih i/ili fizičkih lica.

Početna cena na javnom nadmetanju za Tehnohemiju iznosi 511.612,85 evra, za IP Rad je 3.811.962,85 evra, a za Nedeljne novine je 14.057,40 evra.

Za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala Tehnohemije i Nedeljnih novina zainteresovani mogu podneti prijave najkasnije do 24. avgusta do 15  časova, odnosno 12 časova, dok je rok za prijave za IP Rad 25. avgust, do 12 časova.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, zajedno sa ponudom, sve u skladu i na način definisan Uputstvom za ponuđače, a samo blagovremene i potpune prijave će biti razmatrane.

Prodajnu dokumentaciju, koja će biti dostupna od 31. jula za sva tri preduzeća čine - ugovor o čuvanju poverljivih podataka, privatizaciona dokumentacija, uputstvo za ponuđače, obrazac prijave za učestvovanje u Postupku i nacrt Ugovora o prodaji.

Sve informacije zainteresovani mogu pronaći na internet strani https://privatizacija.privreda.gov.rs/vesti