Мобилна навигација
21. dec 2021.

Saopštenje za javnost

Zajednička izjava EIB, Ministarstva privrede i Fonda za razvoj u vezi sa primenom Zakona za održavanje likvidnosti i obrtna sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19

U skladu sa Zakonom o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", br. 76/2021), Fond za razvoj Republike Srbije nalazi se u procesu donošenja odluka o primljenim zahtevima za kredit i potpisivanja ugovora o kreditu sa krajnjim korisnicima.

Predviđeno je da sredstva za primenu Zakona počnu da budu dostupna početkom 2022. godine, po dinamici uplate kredita od strane Evropske investicione banke.