Мобилна навигација
07. jun 2022.

Aktivnosti u postupku izrade Strategije MSPP 2023-2027. godine

Obaveštavamo sve zainteresove strane da se, u procesu izrade nove Strategije MSPP 2023-2027. godine, na portalu eKonsultacije nalazi Analiza efekata Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti 2015 – 2020. godine, sa pratećim dokumentima, koja je pripremljena  radi sveobuhvatnog informisanja javnog sektora, poslovne zajednice, posebno sektora MSPP, stručne i akademske zajednice i najšire javnosti.

Podršku Ministarstvu privrede u ex post analizi Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti 2015 – 2020. godine, pružili su „Nemačko-srpska inicijativa za održivi razvoj i rast” i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)  u okviru opšte inicijative za kreiranje nove strategije za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Srbiji.

Ministarstvo privrede ovim putem poziva sva zainteresovana MSPP da u najranijoj fazi izrade nove politike razvoja MSPP u periodu 2023 – 2027. godine, daju svoj doprinos definisanju prioriteta te politike, kao i njenih mera.

Svoj doprinos zainteresovane strane mogu dati na javno privatnim dijalozima koji se organizuju u saradnji sa Privrednom komorom Srbije po rasporedu koji se nalazi u dokumentu na ovom sajtu ili preko portala eKonsultacije, do kraja juna meseca.

Sve informacija i dokumenta možete naći na portalu eKonsultacije.