Мобилна навигација
Дубравка Дракулић

Dubravka Drakulić

Sektor za kontrolu i nadzor u oblasti javnih preduzeća

Rođena je u Beogradu 1970. godine.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od maja 1997. do decembra 2002. godine radila je u Saveznom ministarstvu finansija, najpre kao pripravnik, a kasnije kao savetnik za hartije od vrednosti u Sektoru za savezni budžet.

Od januara 2003. do maja 2007. godine je samostalni stručni saradnik u Sektoru za strana ulaganja, donacije i razvojnu pomoć, odnosno rukovodilac Grupe za finansijske poslove.

U peridu od maja 2007. do novembra 2014. godine, kao načelnik Odeljenja za finansijske poslove, odnosno rukovodilac Grupe za pravne poslove, plan i analizu u Sektoru za privatizaciju i stečaj, obavlja poslove u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvu finansija i privrede i Ministarstvu privrede.

U novembru 2014. godine postavljena je za v.d. pomoćnika ministra privrede, dok je u martu 2015. godine postavljena na položaj pomoćnika ministra u Ministarstvu privrede – Sektor za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća.

Učestvovala je u izradi više nacrta zakona, kao i internih opštih akata ministarstva.

Pohađala je obuke koje se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru.