Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
10. okt 2022.

KOMISIJA ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKE SUBJEKATA PRIVATIZACIJE KOJI SU BILI U POSTUPKU RESTRUKTUIRANjA I PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM

Komisija za davanje saglasnosti postupa, radi i odlučuje u skladu sa Poslovnikom kojim se utvrđuju i kriterijumi i dokumentacija koju preduzeća dostavljaju uz zahtev za davanje saglasnosti. Sastavni deo poslovnika je i Prilog 1 – Dokumentacija koja se podnosi uz svki zahtev – i Prilog 2 – Posebna dokumentacija koja se podnosi u zavisnosti od vrste zahteva