Мобилна навигација
27. mar 2017.

COSME javni poziv za klastere

Naziv: Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje saradnje klastera i poslovnih asocijacija širom Evrope, a u cilju formiranja Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships). Opis: Javni poziv – Cluster Go International COS-CLUSINT-2016-03-01 – namenjen je klaterima i poslovnim asocijacijama aktivnim u COSME zemljama zainteresovanim za formiranje i funkcionisanje ‘European Strategic Cluster Partnership-Going International’ (ESCP-4i). Javni poziv biće realizovan u dve faze – faza pripreme (Strand 1.a i 1.b) i faza implementcije (Strand 2):

  • Strand 1.a – u kojoj će biti podržano formiranje Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships) otvorenog za veliki broj industrijskih sektora i lanaca vrednosti.
  • Strand 1.b. – specijalno namenjen klastrima uključenim u poslatranje Zemlje (Earth observation EO).
  • Strand 1.b. – u ovoj fazi sredstva su namenjena inicijalnoj implementaciji, testiranju i daljem razvoju Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships)

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju konzorcijum u kojem svi članovi predstavljaju aktivne klastere i poslovne asocijacije registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na Evropskoj platformi za saradnju među klasterima (European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 23. maja 2017. do 17 časova. Ukoliko ste konzorcijum, tražite partnere u cilju apliciranja za navedeni COSME javni poziv, ili konzorcijum koji je aktivan u sektoru/ima u kojima vi poslujete – više informacija možete da pronađete na ECCP stranici http://www.clustercollaboration.eu/partner-search. Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html. Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi. Period za evaluaciju prijave: jun – jul 2017. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u periodu jul – avgust 2017. godine, a potpisivanje ugovora u novembru 2017. godine. Planirani početak realizacije projekata novembar – decembar 2017. godine. Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international. Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 5.790.000 evra koji će biti realizovan u gore navedenim fazama:

  • Strand 1: 400,000 evra
  • Strand 2: 5,390,000 evra

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: kreće se od 200,000 evra (Strand 1.a I 1.b) do 448,750 evra (Strand 2). Očekuje se da će biti finansirano dva predloga za Strand 1.b, devet predloga za Strand 1.a i osam predloga za Strand 2. Vrsta javnog poziva: Grant Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta