Мобилна навигација
19. sep 2023.

Ministar privrede Slobodan Cvetković otvorio je danas u hotelu Metropol , konferenciju pod nazivom :“Digitalizacion/IT Developments in the Insolvency World“

Ministar privrede Slobodan Cvetković  otvorio je danas u hotelu Metropol , konferenciju pod nazivom :“Digitalizacion/IT Developments in the Insolvency World“ koja je održana u organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU).
ALSU ima intezivnu dugogodišnju saradnju sa raznim međunarodnim organizacijama i redovno uzima učešće u projektima, događajima i istraživanjima koje te organizacije sprovode, izeđu ostalog aktivna je članica međunarodnog  udruženja stečajnih regulatora(IAIR) koja okuplja ministarstva, agencije i ostala regulatorna tela iz preko 30 zemalja članica.
Konferencija se prvi put održala u Beogradu i okupila predstavnike članica IAIR-a među kojima se SAD, Indija, Velika Britanija, Irska, Škotska, Austrija, Hon Kong, UAE, JAR, Finska, Albanija, i drugi, kao i predstavnici MMF-a, Svetske banke i EBRD-a. 
Ministar se kao glavni govornik zahvalio na pozivu i ukazanoj prilici da prisutne upozna sa bitnim stvarima  koje karakterišu stanje i kretanje privrednih i aktivnosti iz oblasti stečaja u Republici Srbiji:

„Srbija je izabrala put napretka, mira i ubrzanog privrednog razvoja. BDP je u poslednjoj deceniji više nego dupliran i sa 33 milijarde evra u 2012. godini, sada je na oko 70 milijardi evra ove godine. Uprkos trenutnoj složenoj ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj krizi, preduzetim merama od strane Vlade Republika Srbija je uspela da ostvari rekordan priliv SDI, nastavak rasta zarada i zaposlenosti, kao i najviši istorijski nivo deviznih rezervi. Makroekonomska stabilnost, povoljna poslovna klima, sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa trećim zemljama, i precizna pravila subvencionisanja koja su vrlo privlačna za investitore. Nivo stranih direktnih investicija je vrlo visok i povećava se iz godine u godinu pa se može  slobodno reći da je Republika Srbija po tom osnovu vodeća zemlja u regionu sa privučenih preko 60 odsto svih SDI. Pri tome udeo javnog duga u BDP-u je na nivou od 55,2 odsto, što je daleko ispod nivoa Mastrihta, ali i proseka zemalja Evropske unije. Uspešnom ekonomskom politikom Vlade RS nastavljen je visok nivo domaće investicione aktivnosti, koja se ogleda kroz izgradnju putne i železničke infrastrukture, kao i ulaganje u nauku i izgradnju naučnotehnoloških parkova.“ 

U vezi sa donetim merama ministar Cvetković je naglasio da je jedna od bitnih karika funkcionisanja privrednog sistema i efikasan stečajni postupak. Strategija Republike Srbije je da preko resornog ministarstva Ministarstva privrede, relevantnog nacionalnog regulatora -Agencije za licenciranje stečajnih upravnika - današnjeg domaćina ovog značajnog događaja - kao i privrednih sudova, reguliše i unapređuje stečajni postupak. Naša vizija je da stečajni postupak dovedemo na nivo najviših evropskih i svetskih standarda, u cilju unapređenja i prilagođavanja normativnih rešenja realnim potrebama i standardima Evropske unije, naglasio je ministar Cvetković.

Obavljajući poverene stručne i regulatorne poslove Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od svog osnivanja učestvuje u unapređivanju stečajnog sistema. Pored edukacija, licenciranje, nadzora nad radom stečajnih upravnika i sprovođenje stečajnih postupaka nad preduzećima sa većinskim javnim kapitalom, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama, zasluženo prepoznata i van nacionalnih okvira.
Digitalizacija je jedan od prioritetnih zadataka kome Vlada RS posvećuje posebnu pažnju. Jasno je da digitalizacija nije zaobišla ni stečajni postupak. Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je izradila portal za elektronsku prodaju u stečajnom postupku i otvorila projekat digitalne transformacije u saradnji sa EBRD, koji Ministarstvo privrede u potpunosti podržava. Novi digitalni sistemi u stečaju učiniće sistem efikasnijim, povećati transparentnost postupaka i omogućiti njihovo unapređenje, izjavio je ministar Cvetković.