Мобилна навигација
игралиште
23. nov 2021.

Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta od danas obavezan za sva igrališta

Sva dečija igrališta od danas moraju da ispunjavaju zahteve u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta, čija primena stupa na snagu.

Naime, Ministarstvo privrede je u avgustu 2018. godine donelo, a u junu 2019. unapredilo Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta. Ovim tehničkim propisom se po prvi put u Republici Srbiji propisuju zahtevi za bezbednosti dečjih igrališta u pogledu opreme, materijala, projektovanja i izrade samog igrališta, a koji su zasnovani na evropskim standardima.

Pravilnik se primenjuje na sva javno dostupna dečja igrališta na otvorenom prostoru postavljena posle 23. novembra 2018. godine, dok je za dečja igrališta koja su izgrađena pre ovog datuma propisan prelazni period od 3 godine, kako bi se ona usaglasila sa zahtevima Pravilnika najkasnije do 23. novembra 2021. godine.

Proveru usaglašenosti kompletnih dečjih igrališta sa zahtevima koje pripsuje Pravilnik (prvi pregled, redovni godišnji i vanredni pregled), kao i usaglašenosti opreme za dečja igrališta sprovode Imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti. Do sada je Ministarstvo privrede imenovalo 6 tela, za ukupno 8 postupaka, čime su obuhvaćeni svi postupci ocenjivanja usaglašenosti koje propisuje ovaj tehnički propis. Ministarstvo privrede vodi javni registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji se nalazi na internet stranici: https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.html#/itou/pretraga?_k=ex61nw.

Pravilnikom su jasno definisane odgovornosti vlasnika, proizvođača, lica koja postavljaju dečja igrališta i drugih aktera u odnosu na dečja igrališta. Odgovornost za stavljanje u upotrebu bezbednih igrališta je na vlasniku, što je u najvećem broju slučajeva lokalna samouprava. U cilju praćenja sprovođenja Pravilnika, Ministarstvo privrede je u poslednjih nekoliko meseci započelo prikupljanje podataka od svih jedinica lokalne samouprave o stanju dečjih igrališta čije održavanje je u njihovoj nadležnosti, odnosno o broju igrališta koja su usaglašena sa zahtevima Pravilnika.

Kontrolu ispunjenosti zahteva za zaštitu zdravlja i bezbednosti dečjih igrališta u skladu sa Pravilnikom sprovode tržišna i komunalna inspekcija, u okviru svojih nadležnosti.