Мобилна навигација
игралиште
23. нов 2021.

Правилник о безбедности дечијих игралишта од данас обавезан за сва игралишта

Сва дечија игралишта од данас морају да испуњавају захтеве у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта, чија примена ступа на снагу.

Наиме, Министарство привреде је у августу 2018. године донело, а у јуну 2019. унапредило Правилник о безбедности дечјих игралишта. Овим техничким прописом се по први пут у Републици Србији прописују захтеви за безбедности дечјих игралишта у погледу опреме, материјала, пројектовања и израде самог игралишта, а који су засновани на европским стандардима.

Правилник се примењује на сва јавно доступна дечја игралишта на отвореном простору постављена после 23. новембра 2018. године, док је за дечја игралишта која су изграђена пре овог датума прописан прелазни период од 3 године, како би се она усагласила са захтевима Правилника најкасније до 23. новембра 2021. године.

Проверу усаглашености комплетних дечјих игралишта са захтевима које припсује Правилник (први преглед, редовни годишњи и ванредни преглед), као и усаглашености опреме за дечја игралишта спроводе Именована тела за оцењивање усаглашености. До сада је Министарство привреде именовало 6 тела, за укупно 8 поступака, чиме су обухваћени сви поступци оцењивања усаглашености које прописује овај технички пропис. Министарство привреде води јавни регистар именованих тела за оцењивање усаглашености који се налази на интернет страници: https://tehnis.privreda.gov.rs/ci/tehnis-pretraga-registara.html#/itou/pretraga?_k=ex61nw.

Правилником су јасно дефинисане одговорности власника, произвођача, лица која постављају дечја игралишта и других актера у односу на дечја игралишта. Одговорност за стављање у употребу безбедних игралишта је на власнику, што је у највећем броју случајева локална самоуправа. У циљу праћења спровођења Правилника, Министарство привреде је у последњих неколико месеци започело прикупљање података од свих јединица локалне самоуправе о стању дечјих игралишта чије одржавање је у њиховој надлежности, односно о броју игралишта која су усаглашена са захтевима Правилника.

Контролу испуњености захтева за заштиту здравља и безбедности дечјих игралишта у складу са Правилником спроводе тржишна и комунална инспекција, у оквиру својих надлежности.