Мобилна навигација
12. sep 2022.

Zašto su standardi važni i koliko menjaju Vaš život?

Sa namerom da se istakne važnost korišćenja standarda i učešća u standardizaciji, u okviru projekta ”EU za Srbiju – podrška bezbednijim proizvodima” pokrenuta je kampanja "Standardi jesu važni – učestvuj u standardizaciji". Kampanja će trajati tokom septembra, kroz dva televizijska spota i promociju na društvenim mrežama.

Evropska unija podržava Ministarstvo privrede i druga resorna ministarstva u usklađivanju zakonodavstva Srbije sa Evropskom unijom u području slobodnog kretanja roba. Slobodno kretanje roba je, zajedno sa slobodom kretanja ljudi, usluga i kapitala, jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija, zato što jedinstveno i zajedničko tržište predstavlja suštinu evropskih integracija.

Ova kampanja, čiji je cilj da se ukaže na važnost korišćenja standarda i učešća u standardizaciji, jedna je od nekoliko medijskih promocija koje će se sprovesti tokom trajanja projekta koji je usmeren ka daljem unapređenju procesa usklađivanja i primene propisa koji su neophodni za integraciju privrede Republike Srbije u jedinstveno evropsko tržište.

"Standardizacija doprinosi efikasnijem obavljanju poslovnih procesa, poštovanju propisa i izgradnji poverenja korisnika, dobavljača i ostalih zainteresovanih strana. Primena standarda može unaprediti poslovanje svake organizacije, bez obzira na vrstu, veličinu i delatnost. Institut za standardizaciju Srbije (ISS), kao jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji, donosi srpske standarde (SPRS), koji su usaglašeni sa međunarodnim (ISO i IEC) i evropskim standardima ((EN). Više od hiljadu domaćih stručnjaka angažovano je u radu komisija za standarde i srodna dokumenta. Oni dobrovoljno učestvuju u donošenju srpskih standarda, kao predstavnici svojih organizacija: privrede, naučnoistraživačkih i obrazovnih ustanova, državnih organa, stručnih udruženja i asocijacija potrošača. Na taj način poštuju se principi javnosti i transparentnosti u postupku donošenja standarda, kao i ostvarivanja optimalne koristi za celokupno društvo", kažu iz Instituta za standardizaciju Srbije.

Kada se usklade nacionalni propisi za proizvode sa zakonodavstvom  Evropske unije, njima se osigurava jednak tretman, povećanje konkurentnosti, niže cene i veći i širi izbor za potrošače. Time se obezbeđuje i jednak nivo zaštite javnog zdravlja, potrošača i životne sredine na unutrašnjem evropskom tržištu.

“Svi proizvodi plasirani na tržište moraju poštovati visoke standarde - moraju biti bezbedni za upotrebu, štititi zdravlje građana i doprineti očuvanju životne sredine. To je proces u kome svi akteri imaju važnu ulogu i odgovornost – i institucije i građani i kompanije“, rekao je Šef sektora u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Martin Klaucke.
 
Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Srbiji u otklanjanju tehničkih barijera trgovini i slobodnom kretanju roba. Proces usaglašavanja sa propisima i standardima Evropske unije ostvaren je, između ostalog, i kroz tehničku podršku institucijama kroz nekoliko projekata čija je vrednost viša od deset miliona evra.