Мобилна навигација
12. сеп 2022.

Зашто су стандарди важни и колико мењају Ваш живот?

Са намером да се истакне важност коришћења стандарда и учешћа у стандардизацији, у оквиру пројекта ”ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима” покренута је кампања "Стандарди јесу важни – учествуј у стандардизацији". Кампања ће трајати током септембра, кроз два телевизијска спота и промоцију на друштвеним мрежама.

Европска унија подржава Министарство привреде и друга ресорна министарства у усклађивању законодавства Србије са Европском унијом у подручју слободног кретања роба. Слободно кретање роба је, заједно са слободом кретања људи, услуга и капитала, једна од основних слобода на којима се заснива Европска унија, зато што јединствено и заједничко тржиште представља суштину европских интеграција.

Ова кампања, чији је циљ да се укаже на важност коришћења стандарда и учешћа у стандардизацији, једна је од неколико медијских промоција које ће се спровести током трајања пројекта који је усмерен ка даљем унапређењу процеса усклађивања и примене прописа који су неопходни за интеграцију привреде Републике Србије у јединствено европско тржиште.

"Стандардизација доприноси ефикаснијем обављању пословних процеса, поштовању прописа и изградњи поверења корисника, добављача и осталих заинтересованих страна. Примена стандарда може унапредити пословање сваке организације, без обзира на врсту, величину и делатност. Институт за стандардизацију Србије (ИСС), као једино национално тело за стандардизацију у Републици Србији, доноси српске стандарде (СПРС), који су усаглашени са међународним (ISO i IEC) и европским стандардима ((EN). Више од хиљаду домаћих стручњака ангажовано је у раду комисија за стандарде и сродна документа. Они добровољно учествују у доношењу српских стандарда, као представници својих организација: привреде, научноистраживачких и образовних установа, државних органа, стручних удружења и асоцијација потрошача. На тај начин поштују се принципи јавности и транспарентности у поступку доношења стандарда, као и остваривања оптималне користи за целокупно друштво", кажу из Института за стандардизацију Србије.

Када се ускладе национални прописи за производе са законодавством  Европске уније, њима се осигурава једнак третман, повећање конкурентности, ниже цене и већи и шири избор за потрошаче. Тиме се обезбеђује и једнак ниво заштите јавног здравља, потрошача и животне средине на унутрашњем европском тржишту.

“Сви производи пласирани на тржиште морају поштовати високе стандарде - морају бити безбедни за употребу, штитити здравље грађана и допринети очувању животне средине. То је процес у коме сви актери имају важну улогу и одговорност – и институције и грађани и компаније“, рекао је Шеф сектора у Делегацији Европске уније у Србији, Мартин Клауцке.
 
Европска унија пружа континуирану подршку Србији у отклањању техничких баријера трговини и слободном кретању роба. Процес усаглашавања са прописима и стандардима Европске уније остварен је, између осталог, и кроз техничку подршку институцијама кроз неколико пројеката чија је вредност виша од десет милиона евра.