Мобилна навигација
31. jul 2020.

Javna nabavka broj 41/2020 - Pružanje usluga u oblasti razvoja preduzetničkog obrazovanja u 2020 godini

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2.  stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), donosim

 

OBAVEŠTENjE

O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE

BROJ 41/2020

 

  1. Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20,
  2. Internet stranica: privreda.gov.rs
  3. Vrsta naručioca: organ državne uprave
  4. Opis predmeta: usluga u oblasti razvoja preduzetničkog obrazovanja i sprovođenja programa „Učenička kompanija“, u 2020. godini.
  5. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 98000000.– ostale javne, društvene i lične usluge.
  6. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: član 36. stav 1. tačka 2. Organizacija ''Dostignuća mladih u Srbiji'', u ovom trenutku je jedina organizacija koja u našoj     zemlji sprovodi međunarodno licencirani program ''Učenička kompanija''. Licencu za sprovođenje navedenog programa izdaje organizacija Junior Achievement Worldwide i ista licenca predstavlja potvrdu da određena organizacija ispunjava standrade i ima pravo i mogućnost da sprovodi program ''Učenička kompanija“
  1. Naziv i adresa lica kojima će naručilac poslati poziv: ''Dostignuća mladih u Srbiji'', ul. Vojvode Hrvoja br.28, 2. sprat, Beograd